Kokoukset

Hallitus vastaa sääntömääräisten kokousten järjestelyistä ja asiasisällöstä. Sääntömääräisiä kokouksia on kaksi kertaa vuodessa, yksi kokous keväällä ja toinen syksyllä.

 

Sääntömääräisessä kevätkokouksessa käsitellään vähintäänkin edeltävän vuoden tili- ja toimintakertomus sekä toiminnantarkastajien lausunto. Lisäksi hyväksytään tilikertomus ja myönnetään vastuuvapaus vastuuvelvollisille. Näiden asioiden lisäksi voidaan täydentää ammattiosaston edustusta erilaisissa työryhmissä ja tiedottaa ajankohtaisista asioista.

 

Sääntömääräisessä syyskokouksessa sen sijaan hyväksytään toimintasuunnitelma ja talousarvio seuraavalle vuodelle. Tietyin väliajoin valitaan ammattiosastolle myös uusi puheenjohtaja ja hallitus seuraavalle kolmivuotiskaudelle.

 

Ilmoittautumalla kokouksiin näiden sivujen kautta, varmistat pääsysi kokouksen jälkeiseen ohjelmaan.