Jäsenyys

 

 

Edustamme laajasti sosiaali- ja terveydenhuollon eri ammattiryhmiä.

 

Iso ammattiliitto pystyy vaikuttamaan laaja-alaisesti jäsentensä etuihin. Tehyllä on kattavat sopimukset eri sopimusaloilla. Korkea järjestäytymisaste on uskottavan edunvalvonnan perusta, niin ammattiosasto- kuin liittotasollakin. Ammattiliitot ovat saavuttaneet paljon etuja, mm. vuosilomat ja oikeuden äitiyslomaan.

 

Tehy on vahva jäsentensä etuja valvova ammattiliitto. Tehyläisillä on rohkeutta toimia ja tehdä uusia aloitteita. Yhdessä olemme enemmän!