Edunvalvonta

VSSHP:n Tehyn luottamusmiestoimiston kesä 2018

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pääluottamusmiehet lomalla seuraavasti:

 

 

 

 

 

Riku Luoto 18.6.-1.7. ja 16.7.-22.7. ja 30.7.-5.8.

 

 

 

 

Leena Kaatikko 2.7.-5.8.

 

 

 

 

 

 

Lennu Yläneva 9.7.-5.8. ja 10.-16.9.

 

 

 

 

 

Jussi Rantanen 9.7.-12.8.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alueluottamusmiesten puhelin 050-361 0220 vastaa koko kesän

 

 

Tehyläisten työsuojeluvaltuutettujen kesäaikataulu: 

Tehyn omat työsuojeluvaltuutetut

Koordinoiva työsuojeluvaltuutettu Marja-Liisa Mulo-Rantanen  lomalla 2.7-5.8

Tyosuojeluvaltuutettu Pekka Vepsäläinen lomalla 19.6-27.7

Työsuojeluvaltuutettu Sasu Punovuori lomalla 25.6-23.7

Työsuojeluvaltuutettu Päivi Pietari lomalla 15.6-1.7 ja 23.7-5.8

 

Huom! Työsuojelu on paikalla koko kesän. VSSHP:n Santrasta Työsuojelun yhteystiedoista löytyy muut työsuojeluvaltuutetut ja puhelinnumerot.

TÄRKEÄ TIEDOTE VIRKAUHTEISILLE!

Hei Tehyläiset virkasuhteiset jäsenemme,

 

Tiedote virkasuhteiden muuttamisesta työsuhteisiksi. Asian idea sinällään on hyvä ja hyväksyttävä, MUTTA uudessa työsopimuksessa EI saa/voi olla olennaisia muutoksia työntekijän tietämättä ja mikäli nämä muutokset ovat heikennyksiä niin suosittelemme pidättäytymään allekirjoittamasta työsopimusta!

Tavoitteena on, että työntekijä ja esimies sopivat uudesta sopimuksesta. Ellei työntekijä hyväksy tarjousta, virkasuhde muuttuu työsuhteeksi työnantajan yksipuolisella päätöksellä. Mikäli joku kokee tulleensa tietämättömyyttään allekirjoittaneeksi uuden työsopimuksensa niin voi olla minuun yhteydessä.

 

Virkasuhteen muuttaminen työsopimussuhteeksi on säännelty Kuntalaissa (89§). Siellä määrätään nimenomaan, että viranhaltijalle tulee tarjota työsuhdetta vähintään entisin ehdoin tässä muutostilanteessa. Työnantajalla ei siis ole oikeutta muuttaa tai heikentää ehtoja ellei ko. työntekijän kanssa nimenomaisesti sovita toisin. Vaikka työpaikassanne on varallaolo ollut käytäntö ja asia on käsitelty työpaikakkakokouksissakin ja vaikka joskus viranhaltija olisikin määrätty varallaoloon, se ei kuitenkaan ole muodostunut ko. viranhaltijan palvelusuhteen ehdoksi.

 

Yhteistyöterveisin:

Jussi Rantanen

Koordinoiva pääluottamusmies

Vsshp/Tehy 050-5799725