Pääluottamusmies ja luottamusmies

 

Päätoimiset pääluottamusmiehet Varhassa

 

Tehyläiset pääluottamusmiehet neuvottelevat palkkaus- ja työsuhdeasioista ja niihin liittyvistä paikallisista sopimuksista.            

Tehyläisiä on Varhan alueella yhteensä n.8000, näistä yli 3500 on ammattiosastossamme (ao200).

Tyksissä jokaisella toimi- ja palvelualueella on oma luottamusmies. Näillä alueluottamusmiehillä on vaihtelevasti sovittua ajankäyttöä, he hoitavat luottamustehtäväänsä varsinaisten työtehtävien ohella. Edunvalvonta-asioissa voit olla yhteydessä oman alueesi luottamusmieheen tai päätoimiseen pääluottamusmieheen. Pääluottamusmiehet ovat käytettävissäsi virka-aikana. He ovat aina tarvittaessa yhteydessä suoraan Tehyn keskustoimistoon.

Luottamusmieheen saat yhteyden joko sähköpostilla (etunimi.sukunimi(at)varha.fi) tai puhelimitse.

 

Ajankohtaista edunvalvontatietoa saat ammattiosastomme jäsenenä kuukausittain Kuukausitiedotteet–osiosta, joka löytyy Tiedotteet –kappaleen alta.

 

Pääluottamusmies ja luottamusmies työpaikallasi

Työpaikkasi pääluottamus-/luottamusmiesten toiminta on Tehyn jäsenten tärkein etu. He ovat työpaikan työsuhdeasiantuntijoita.

Pääluottamusmies/luottamusmies

  • ylläpitää työrauhaa
  • valvoo työlainsäädännön ja työehtosopimuksen noudattamista työpaikalla
  • neuvottelee työnantajan kanssa henkilöstöä koskevissa asioissa
  • opastaa työehtosopimuksen tulkinnassa
  • neuvottelee paikallisista sopimuksista
  • tekee yhteistyötä muiden henkilöstöedustajien kanssa
  • toimii yhteyshenkilönä liittoon ja ammattiosastoon päin
  • on mukana kehittämässä henkilöstön työhyvinvointia

Mistä löydät luottamusmiesten tiedot?

Pääluottamusmiehen ja alueesi luottamusmiehen yhteystiedot löydät yleensä työpaikkasi ilmoitustaululta. Asiaa voi tiedustella myös tehyläisiltä työkavereilta ja Tehyn yhdysjäsen yksikössäsi osaa neuvoa, mistä tieto luottamusmiehistä ja ammattiosastosta löytyy.

Usein perehdytysohjelmaan on myös lisätty luottamusmiesten tiedot.

Näiltä ammattiosaston kotisivuilta löydät kaikki pääluottamusmiehet ja luottamusmiehet yhteystietoineen.